Politică de confidențialitate

Termeni şi condiţii utilizare site


Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de
acces şi utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”) precum şi de respectarea ansamblului de legi
aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul şi când îl parcugeţi şi utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi
necondiţionat Condiţiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o
aveţi cu Confort Iasi SRL.
Drepturi de proprietate intelectuală
Drepturi de autor şi/sau Drepturi asupra Desenelor şi Modelelor Industriale
Confort Iasi SRL se consideră a fi autorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele,
imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt
proprietatea Confort Iasi SRL sau a unor terţi care au autorizat Confort Iasi SRL să le utilizeze. Modelele şi
lucrările prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la
dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi la protecţia desenelor şi modelelor industriale.
Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi ale lucrărilor şi modelelor de care
sunt reproduse acolo sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict
personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel
încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.
Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau
integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări şi modele care îl
compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la Confort Iasi SRL, este strict interzisă şi constituie
infracţiunea de contrafacere, care se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.
Drepturi de marcă
Numele Confort Iasi SRL, logo-ul (blazon) Confort Iasi SRL precum şi produsele şi serviciile care-i sunt asociate,
sunt mărci apartinand Confort Iasi SRL.
Alte mărci sunt de asemenea menţionate; ele sunt teoretic identificate printr-o majusculă. Acestea sunt
folosite de Confort Iasi SRL, fie cu autorizaţia titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii
propuse de Confort Iasi SRL.
Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de
la Confort Iasi SRL sau de la titularii respectivi constituie infracţiunea de contrafacere care se pedepseşte
conform legilor în vigoare.
Informaţii despre produse şi servicii
Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse şi servicii Confort Iasi SRL distribuite în
România.
Confort Iasi SRL îşi rezervă dreptul de a modifica informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai
ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice şi la preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont

de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea Confort Iasi SRL, a
membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi.
Produse
Caracteristicile produselor prezentate pe site-ul Confort Iasi SRL sunt cele existente la momentul redactării
sau actualizării diferitelor pagini ale site-ului.
Hyperlink-uri
Plasarea unui hyperlink spre site-ul Confort Iasi SRL necesită o autorizaţie prealabilă în scris de la
Confort Iasi SRL. Dacă doriţi să plasaţi un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactaţi
responsabilul site-ului Confort Iasi SRL. Confort Iasi SRL nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru
punerea la dispoziţie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul nostru şi nu
este responsabil, în nici un fel, privind conţinutul, produsele, serviciile, etc. disponibile pe aceste site-uri
sau plecând de la aceste site-uri.
Politica de confidenţialitate
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor
electronice, Confort Iasi SRL, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile
specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.
Prin furnizarea datelor dumneavoastră prin intermediul adresei de email pe site-ul nostru şi al abonării
la newsletter vă dați acordul în mod expres și neechivoc ca datele dumneavoastră cu caracter personal
să intre în baza de date a societății Confort Iasi SRL și să fie prelucrate și folosite în viitor de către aceasta.
Datele colectate sunt: adresa de email, nume și prenume, compania la care lucrați, județul în care
lucrați, țara, număr de telefon. Completarea de către dumneavoastră a formularelor pe site echivalează
cu acceptarea necondiționată ca aceste date sa fie incluse în baza de date a Confort Iasi SRL si cu utilizarea și
prelucrarea de către Confort Iasi SRL, afiliații și colaboratorii acestora, pentru desfășurarea activităților
enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la: furnizori de servicii de marketing si email marketing
(Salesforce, Mailchimp), curierat (FAN Courier/Cargus/transportori).
Toţi cei care au furnizat aceste date, în accepțiunea Legii nr. 677/2001 au calitatea de persoană vizată.
Scopul colectării datelor dumneavoastră de către Confort Iasi SRL este prestări de servicii pentru realizarea
obiectului de activitate principal, transmiterea de oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing de
pe site-urile administrate de Confort Iasi SRL, efectuarea de statistici interne, fară alte obligații din partea
Confort Iasi SRL.
Scopul colectării datelor este informarea utilizatorilor privind situaţia contului de client, informarea
clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor, evaluarea produselor şi serviciilor oferite, pentru reclamă,
marketing şi publicitate, statistică.
Confort Iasi SRL va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existenței contului persoanei vizate, iar
ulterior ștergerii contului persoanei vizate, Confort Iasi SRL va transforma datele cu caracter personal în
date anonime și le va prelucra în scopuri statistice interne, pe durata existentă a societății. Datele
dumneavoastră sunt destinate utilizării de către SC Confort Iasi SRL și nu vor fi dezvăluite terților. IP-ul

dumneavoastră va fi utilizat în platforme precum Google Adwords pentru campanii de Remarketing și
Display precum și pentru analize ale vizitelor făcute pe site în platforma Google Analytics. Datele
agregate de la dumneavoastră și restul utilizatorilor site-ului ne folosesc pentru a îmbunătăți informațiile
de pe paginile siteului cu scopul de a deveni mai relevante.
Confort Iasi SRL nu vă solicită prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale,
date despre conturi bancare, parole personale etc.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare (art 12); dreptul
de acces la date (art 13); dreptul de intervenție asupra datelor (art 14); dreptul la opoziție (art 15);
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17); dreptul de a va adresa justiției (art 18).
Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați
ștergerea datelor.
Politica de utilizare cookie-uri
Acest site folosește cookies pentru a-ți oferi o experiență cât mai plăcută. Continuarea navigării implică
acceptarea lor.
Măsurile luate pentru asigurarea securităţii prelucrării
Confort Iasi S.R.L., ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter
personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului
neautorizat.Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar cei
desemnati de conducerea societatii, fiecare dintre acestia acceseaza baza de date cu propriul nume de
cont si parola. Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la
fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea. In cazul in care unul sau mai multi
utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.Utilizatorii acceseaza
datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de serviciu.Computerele de la care se
acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal au implementate solutii de protectie pentru
a evita spargerea acestora. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre
utilizatorii autorizati pentru aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare.
Drept aplicabil
Prezentele Condiţii Generale se supun dreptului intern român. Limba Condiţiilor Generale este limba
română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.
Actualizarea condiţiilor generale
Confort Iasi SRL îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site precum şi
Condiţiile Generale. Aceste modificări şi actualizări se impun utilizatorului care trebuie prin urmare să se
raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare.

 

Politică privind fișierele cookies

1. Introducere
Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de
internet allmetech.com. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor
acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de
către Confort Iasi SRL în contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.
2. Ce sunt cookie-urile?
Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin
intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat.
Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie”
ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe
computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se
accesează internetul.
Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.:
Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență
determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu
vor accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.
Un cookie este format din două părți:
 numele cookie-ului; și
 conținutul sau valoarea cookie-ului.
Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în
momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.
3. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei
pagini de internet:
Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai
bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume
pentru:
 îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar
în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;

 furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet
către Confort Iasi SRL în calitate de deținător al acestei pagini de internet;
 anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin
intermediul acestei pagini de internet, în funcție de serviciile / produsele accesate.
Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează această
pagină de internet, Confort Iasi SRL poate adopta măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai
eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.
Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către
utilizatorii acestei pagini de internet, precum:
 limba în care este vizualizată o pagină de internet;
 modalitatea de accesare a paginilor;
 facilitarea accesului în contul utilizatorilor;
 postarea comentariilor pe site.
4. Care este durata de viață a cookie-urilor?
Durata de viață a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este
plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:
 Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când
utilizatorul își închide browserul.
 Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat
în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva
minute, zile sau câțiva ani în viitor) sau până la ștegerea acestuia de către utilizator în orice moment
prin intermediul setărilor browserului.
5. Ce sunt cookie-urile plasate de terți?
Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți,
adică nu de către Confort Iasi SRL, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de
terți („third party cookie-uri”).
Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a
datelor și Politica de Confidențialitate.
Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terți, dar nelimitându-se la: Google Analytics,
Facebook, Google Adwords, Zopim.
6. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:
Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate următoarele cookie-uri:
a. Cookie-uri de performanță a paginii de internet;
b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor;
c. Cookie-uri pentru geotargetting;
d. Cookie-uri de înregistrare;

e. Cookie-uri pentru publicitate;
f. Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate;

a. Cookie-uri de performanță
Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferințele utilizatorului acestei pagini de internet,
astfel încât setarea din nou a preferințelor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai
este necesară.
b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor
Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat
această pagină de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.
c. Cookie-uri pentru geotargetting
Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește țara de proveniență a utilizatorului
paginii de internet. Vor fi primite aceleași reclame indiferent de limba selectată.
d. Cookie-uri pentru înregistrare
Atunci când vă înregistrați pe acest site, se generează cookie-uri care memorează acest demers.
Serverele utilizează aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți înregistrat. De
asemenea, utilizarea acestor cookie-uri permite să asociem orice comentariu postat pe pagina de
internet cu username-ul contului folosit. În cazul în care nu a fost selectată opțiunea „păstrează-mă
înregistrat”, aceste cookie-uri se vor șterge automat la momentul terminării sesiunii de navigare.
e. Cookie-uri pentru publicitate
Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizării de către un utilizator a unei reclame online, tipul
acesteia și timpul scurs de la momentul vizualizării respectviului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de
cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicității online. Aceste cookie-uri sunt anonime,
stocând informații despre contentul vizualizat, nu și despre utilizatori.
7. Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-
urilor?
Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea
browserului. Această pagină de internet recunoaște browserul până când cookie-urile expiră sau
sunt șterse.
8. Particularizarea setărilor browserului în ceea ce privește cookie-urile

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă iar calculatorul sau echipamentul tehnic
utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit doar de către dumneavoastră,
pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare.
În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de
internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea
datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.
9. Cum pot fi oprite cookie-urile?
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat,
atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.
Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de
la o pagină de internet anume.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot
fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău.
Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online
– ci doar ca aceasta nu va fi adaptată preferințelor și interesele dumneavoastră, evidențiate prin
comportamentul de navigare.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:
 Cookie settings in Internet Explorer
 Cookie settings in Firefox
 Cookie settings in Chrome
 Cookie settings in Safari
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul
acestei pagini de internet, vă rugăm să vă adresați la: contact@confort-iasi.com